Georg Johannes Sleijfer

Persoonsgegevens

FamilienaamSleijfer
VoornaamGeorg
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop06-09-1841, Dokkum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepSmidsknecht
Herkomst1860, TO 29
Vertrek02-10-1865, Beetgum
Overleden03-11-1905, Franeker
Bijzonderheden"Zoon van Johannes Sleyfer, scharen- en messenslijper, later winkelier, en Catharina Jurjens Ebbing. Beroep: inlandsch kramer, later barbier te Franeker aan de T.O. nr. 32.
Huwde op 28 mei 1876 te Franeker met Maaike Hendriks Rodenburg, dienstmeid, geboren te Dronrijp, dochter van Hendrik Baukes Rodenburg, arbeider, en Korneliske Philippus Mollema en weduwe van Hendricus Johannes Rondema."
Bijzonderheden
"Zoon van Johannes Sleyfer, scharen- en messenslijper, later winkelier, en Catharina Jurjens Ebbing. Beroep: inlandsch kramer, later barbier te Franeker aan de T.O. nr. 32.
Huwde op 28 mei 1876 te Franeker met Maaike Hendriks Rodenburg, dienstmeid, geboren te Dronrijp, dochter van Hendrik Baukes Rodenburg, arbeider, en Korneliske Philippus Mollema en weduwe van Hendricus Johannes Rondema."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Sleijfer Johannes (Johannes) hoofd 08-03-1817
Kollum
Scharenslijper/winkelier TO 29 1860 1868 EO
63
06-11-1881, Franeker
i
Ebbing Catharina (Jurjens) vrouw 18-11-1814
Dokkum
TO 29 1860 1868 EO
63
06-03-1890, Franeker
i
Lanting Hiltje Oenes 1* vrouw 22-6-1822
Heerenveen
b 13-9-1863 1864 TO 95
i
Sleijfer Johannes zoon 14-3-1840
Dokkum
Inlandsche kramer TO 29 1860 TO 95
Sleijfer Georg (Johannes) zoon 06-09-1841
Dokkum
Smidsknecht TO 29 1860 02-10-1865 Beetgum 03-11-1905, Franeker
i
Sleijfer Hermanus (Johannes) zoon 22-03-1845
Dokkum
TO 29 1860 1868 EO
63
?
i
Sleijfer Hendricus zoon 16-5-1857
Franeker
TO 29 1860 1868 EO 63
Lanting Hiltje Oenes geen 22-6-1822
Heerenveen
Tzummarum 22-8-1863 13-9-1863
Steskens Catharina 2* st.d. 20-2-1856
Oudeschoot
Oudeschoot 3-2-1864 1864 TO 95
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :