Geeske Taekes Offringa

Persoonsgegevens

FamilienaamOffringa
VoornaamGeeske
PatroniemTaekes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop20-10-1887, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden02-01-1889

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Offringa Taeke hoofd 11-02-1857
Drachten
castelein Buitenpost 17-05-1886 23-07-1889 TW
17
Tolsma Antje vrouw 10-04-1862
Sexbierum
Buitenpost 17-05-1886 23-07-1889 TW
17
Offringa Aukje (Taekes) dochter 13-10-1884
Buitenpost
Buitenpost 17-05-1886 23-07-1889 TW
17
Offringa Geeske (Taekes) dochter 21-04-1886
Buitenpost
Buitenpost 17-05-1886 06-10-1886
Offringa Hieke (Taekes) dochter 20-10-1887
Franeker
27-03-1888
Offringa Geeske (Taekes) dochter 20-10-1887
Franeker
02-01-1889
Thanks!

Uw bijdrage betreft :