Geertruida Alida Antonius Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamGeertruida Alida
PatroniemAntonius
Familierelatiedochter
Geboorte / doop21-03-1872, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1872, EO 14 ( Groenmarkt 11 )
Vertrek
Overleden12-06-1872, Franeker
BijzonderhedenDochter van Antonius Kingma, kleermaker, en Ida Francisca Flierl.
Bijzonderheden
Dochter van Antonius Kingma, kleermaker, en Ida Francisca Flierl.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Andries Johannes Andries hoofd 2-10-1701
Franeker
1755 TW 61
Kingma Antonius (Wijbes ) hoofd 05-10-1841
Franeker
Kleermaker EO 14 1872 1877 EO
39
11-05-1895, Franeker
i
Haijes Luitske Haijes vrouw 2-4-1704
Ried
Flierl Ida Francisca (Franciscus) vrouw 20-08-1842
Dokkum
EO 14 1872 1877 EO
39
12-05-1898, Franeker
i
Kingma Wigbertus (Antonius) zoon 10-04-1871
Franeker
EO 14 1872 1877 EO
39
>1897 vermoedelijk in Noord Amerika
i
Kingma Geertruida Alida (Antonius) dochter 21-03-1872
Franeker
EO 14 ( Groenmarkt 11 ) 1872 12-06-1872, Franeker
i
Kingma Geertruida Sophia dochter 24-4-1874
Franeker
1877 EO 39
Brinkman Casparus Johannes geen 23-12-1832
Voorschoten
Organist RK. kerk EO 14 1872 1877 EO 39
Wieling Ebele Sjoerds geen 28-2-1855
Kimswerd
Leeuwarden 8-5-1875 20-11-1875 Drachten
Thanks!

Uw bijdrage betreft :