Geertje van der Velde

Persoonsgegevens

FamilienaamVelde, van der
VoornaamGeertje
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop14-03-1824, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1894, TO 94
Vertrek1901, Grijpskerk
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zandbergen, van Sake hoofd 03-01-1824
Leeuwarden
Arbeider TO 94 01-07-1894 01-03-1901
Velde, van der Geertje vrouw 14-03-1824
Franeker
TO 94 01-07-1894 1901Grijpskerk
Piebenga Grietje geen 11-02-1832
Franeker
TO 139 27-12-1899 1901TO
174
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :