Geertje Franses

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamFranses
PatroniemGeertje
Familierelatievrouw
Geboorte / doop27-01-1772, Spannum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1798, Tzum
Vertrek1799, EO 13
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Franses (Geertje) vrouw 27-01-1772
Spannum
Tzum 1798 1799EO
13
Mink (Martens) hoofd 1759
Veendam
Tzum 1798 1799EO
13
Baldus Eva vrouw 1772
Groningen
TO 136 1797 1798TO
84
Dijkstra Anske (Scheltes) hoofd 19-12-1769
Franeker
Trekschipper TO 136 1797 1798TO
84
Thanks!

Uw bijdrage betreft :