Geertje Epkes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamGeertje
PatroniemEpkes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop04-03-1752, Peins
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1800, TW 67
Vertrek1801, Harlingen
Overleden?
Bijzonderheden"Dochter van Epke Jans en Aeltie Jobs. Wonende te Oosterbierum huwde Gettie op 21 december 1777 te Oosterbierum met Aart (Andries) Abbema (student theologie), zoon van Hylcke Tjepkes Abbema, boelgoed ontvanger, en Trijntje Andrys. Op 25 september 1792 doet Gettie belijdenis voor de Hev. Gem. Franeker. Zij krijgen, wonende te Dongjum, 3 kinderen en wonende te Franeker nog één dochter."
Bijzonderheden
"Dochter van Epke Jans en Aeltie Jobs. Wonende te Oosterbierum huwde Gettie op 21 december 1777 te Oosterbierum met Aart (Andries) Abbema (student theologie), zoon van Hylcke Tjepkes Abbema, boelgoed ontvanger, en Trijntje Andrys. Op 25 september 1792 doet Gettie belijdenis voor de Hev. Gem. Franeker. Zij krijgen, wonende te Dongjum, 3 kinderen en wonende te Franeker nog één dochter."

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Abbema Andreas (Hylckes) hoofd 04-11-1752
Franeker
predikant TW 67 1800 1801 Harlingen 08-01-1807, Zwaagwesteinde
i
Geertje (Epkes) vrouw 04-03-1752
Peins
TW 67 1800 1801 Harlingen ?
i
Abbema Trijntje (Catharina) (Andreas) dochter 25-11-1779
Dongjum
TW 67 1800 1801 Harlingen
Abbema Hijlke (Andreas) zoon 25-04-1782
Dongjum
TW 67 1800 1801 Harlingen
i
Abbema Epke (Andreas) zoon 21-01-1785
Dongjum
TW 67 1800 1801 Harlingen
Abbema Alida Jelmina (Andreas) dochter 16-01-1790
Franeker
TW 67 1800 1801 Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :