Geertie? Rahpaels Clingbyl

Persoonsgegevens

FamilienaamClingbyl
VoornaamGeertie?
PatroniemRahpaels
Familierelatievrouw Enkhuizen
Geboorte / doopNederlands Hervormd ,
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1636
Vertrek
Overleden<1640
BijzonderhedenDochter van Rahpael Clingbyl, professor in de geneeskunde te Franeker, en Anskje Haijes Besrtuert.
Bijzonderheden
Dochter van Rahpael Clingbyl, professor in de geneeskunde te Franeker, en Anskje Haijes Besrtuert.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Maccovius (Makowsky) Johannes (Jan) (Samuels) hoofd 1588
Lobzenicz (Polen)
Professor theologie TO 52 ( Schilcampen 5 ) 1635 24-06-1644, Franeker
i
Clingbyl Geertie? (Rahpaels ) vrouw Enkhuizen Nederlands Hervormd
1636 <1640
i
Bonnema, van Froukje (Frederiks ) vrouw 1609
Harlingen
27-09-1640 1646TO
113
17-01-1670, Franeker
i
Arnoldi (Adelti) Nicolaas (Michaels ) geen 17-12-1618
Lesna, Polen
Student Podolië 1641 1643Groningen 15-10-1680
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :