Geert Johannes van der Wal

Persoonsgegevens

FamilienaamWal , van der
VoornaamGeert
PatroniemJohannes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop24-02-1771 , Tzum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1801, UB
Vertrek1802, ZH 2
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gerrit (Dirks) hoofd 04-01-1671
Franeker
Timmergezel TO 127 1714 1726Harlingen
Jetske (Mattheus) vrouw 28-07-1672
Franeker
TO 127 1714 1726Harlingen
Pieter (Gerrits) zoon 16-10-1703
Franeker
TO 127 1714 1726Harlingen
Doutje (Gerrits) dochter 28-10-1706
Franeker
TO 127 1714 1726Harlingen
Kamstra Cornelis (Sjoerds) hoofd 21-11-1758
Franeker
Metselaarsgezel TO 63 1785 1787EN
52
Jantje (Ydes) vrouw 1750
Franeker
TO 63 1785 1787EN
52
Kamstra Sjoerd (Cornelis ) zoon 25-01-1783
Franeker
TO 63 1785 1787EN
52
Kamstra Wiebrigje (Cornelis) dochter 03-03-1786
Franeker
1787EN
52
Wal , van der Geert (Johannes) hoofd 24-02-1771
Tzum
UB 1801 1802ZH
2
Rodenhuis Jouwerke ( Sieds ) vrouw 17-02-1778
Baard
UB 1801 1802ZH
2
Wal, van der Dieuwke (Geerts ) dochter 02-04-1798
Franeker
UB 1801 1802ZH
2
Wal, van der Johannes (Geerts ) zoon 18-01-1801
Franeker
UB 1801 1802ZH
2
Ferwerda Jan (Hendriks) hoofd 27-05-1794
Franeker
Turfdrager/Muzikant EO 50 1835 1836 TO
47
02-04-1846, Franeker
i
Ruurda Anna (Durks) vrouw 31-12-1792
Tzum
EO 50 1835 05-09-1836, Franeker
i
Ferwerda Theodorus (Jans ) zoon 17-03-1815
Franeker
EO 50 1835 14-09-1836, Franeker
i
Ferwerda Hendricus (Jans) zoon 19-12-1817
Franeker
EO 50 1835 1836 TO
47
14-10-1854, Franeker
i
Ferwerda Grietje (Jans ) dochter 19-10-1819
Franeker
Dienstmeid EO 50 1835 01-09-1836, Franeker
i
Ferwerda Akke (Jans ) dochter 24-10-1823
Franeker
EO 50 1835 30-09-1836, Franeker
i
Ferwerda Hilarius (Hijlke) zoon 16-02-1826
Franeker
EO 50 1835 1836 TO
47
Ferwerda Hijke (Jans ) dochter 18-08-1828
Franeker
EO 50 1835 1836 TO
47
Ferwerda Beatrix (Jans ) dochter 03-12-1831
Franeker
EO 50 1835 1836 TO
47
Ferwerda Maria Marijke (Jans ) dochter 04-04-1834
Franeker
EO 50 1835 1836 TO
47
Dijkstra Reinder (Hilbrands) hoofd 24-02-1849
Minnertsga
Arbeider EW 40 04-06-1896 01-07-1897 TO
97
Breidsma Meine (Jochums) vrouw 15-01-1844
Dronrijp
EW 40 04-06-1896 01-07-1897 TO
97
Thanks!

Uw bijdrage betreft :