Geert Hermanus Tichelaar

Persoonsgegevens

FamilienaamTichelaar
VoornaamGeert
PatroniemHermanus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop09-02-1889, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1886, EO 56
Vertrek23-07-1889, TO 237
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tichelaar Hermanus hoofd 12-05-1862
Franeker
Verversknecht EO 56 1886 23-07-1889
TO 237
Buch Dieuwke vrouw 08-02-1866
Marssum
EO 56 1886 23-07-1889TO
237
Tichelaar Wijpkje (Hermanus) dochter 21-07-1887
Franeker
EO 56 1886 23-07-1889 TO
237
Tichelaar Geert (Hermanus) zoon 09-02-1889
Franeker
EO 56 1886 23-07-1889TO
237
Thanks!

Uw bijdrage betreft :