Froukje Jeltes Pasma

Persoonsgegevens

FamilienaamPasma
VoornaamFroukje
PatroniemJeltes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop19-9-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek10-5-1851 WV 20
Overleden03-05-1884, Amsterdam.
Bijzonderhedendochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra.
Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.
Bijzonderheden
dochter van Jelte Tjiepkes Pasma en Sjoukje Hyltjes Hiemstra.
Op 20-05-1869 te Franeker gehuwd met Lieuwe Jan Anes Kuijpers, zoon van Ane Cornelis Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal.

Adres

Oostvliet 39

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Pasma Jelte Tjepkes hoofd 1-3-1823
Tzummarum
Kooltjer OV 30 1848 10-5-1851
WV 20
Hiemstra Sjoukje Hijltjes vrouw 21-9-1824
Franeker
OV 30 1848 10-5-1851
WV 20
Pasma Luurtske dochter 29-7-1848
Franeker
OV 30 1848 10-5-1851
WV 20
Pasma Froukje (Jeltes) dochter 19-9-1849
Franeker
10-5-1851
WV 20
03-05-1884, Amsterdam.
i
Pasma Tjepke zoon 8-12-1850
Franeker
10-5-1851
WV 20
Dijkstra Hinke Alberts geen 1821
Dongjum
Dienstmeid 10-5-1851
WV 20
Thanks!

Uw bijdrage betreft :