Froukje Gepkes Ferwerda

Persoonsgegevens

FamilienaamFerwerda
VoornaamFroukje
PatroniemGepkes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop10-01-1844, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepNaaister, Winkelierster.
Herkomst1868, EO 14
Vertrek1870, TN 1a
Overleden 21-02-1919, Rotterdam
BijzonderhedenDochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Beroep: naaister, later winkelierster te Rotterdam. Huwde op 28 mei 1876 te Franeker op 32 jarige leeftijd met de 27 jarige Klaas Horjus, schipper, later roeier te Rotterdam, geboren en wonende te Makkum, zoon van Frans Klazes Horjus, schipper, en Lolkjen Ypes de Jong. Froukje is 19 oktober 1895 met haar gezin naar Rotterdam vertrokken.
Bijzonderheden
Dochter van Gepke Gaukes Ferwerda, blikslager, en Rinkje Jacobs van der Meer. Beroep: naaister, later winkelierster te Rotterdam. Huwde op 28 mei 1876 te Franeker op 32 jarige leeftijd met de 27 jarige Klaas Horjus, schipper, later roeier te Rotterdam, geboren en wonende te Makkum, zoon van Frans Klazes Horjus, schipper, en Lolkjen Ypes de Jong. Froukje is 19 oktober 1895 met haar gezin naar Rotterdam vertrokken.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ferwerda Gepke (Gaukes) hoofd 20-06-1809
Sneek
Blikslager EO 14 1868 1871 EO
14
05-03-1887, Sneek
i
Bruinswart Stefania (Lieuwes) vrouw 06-08-1828
Leeuwarden
EO 14 1868 1871 EO
14
28-01-1917, Leeuwarden
i
Ferwerda Froukje (Gepkes) dochter 10-01-1844
Franeker
Naaister, Winkelierster. EO 14 1868 1870 TN
1a
21-02-1919, Rotterdam
i
Bontekoe Lieuwe (Jans) zoon 08-09-1852
Leeuwarden
Kantoorbediende, klerk EO 14 1868 1871 EO
14
25-01-1874, Franeker
i
Visser Reino (Louws) hoofd 13-05-1822
Makkum
Arbeidster EN 16 1877 1878 KV
1b
i
Ensing Sijtske (Catharinus) dochter 20-01-1855
Wommels
Arbeidster EN 16 1877 01-06-1878 Dronrijp
Ensing Jakkele (Catharinus) zoon 14-03-1863
Wommels
EN 16 1877 1878 KV
1b
Thanks!

Uw bijdrage betreft :