Frans Jan Floris Keestra

Persoonsgegevens

FamilienaamKeestra
VoornaamFrans Jan
PatroniemFloris
Familierelatiezoon
Geboorte / doop15-11-1844, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1853, OV 28
Vertrek
Overleden13-03-1865

Adres

Oostvliet 85

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Keestra Floris (Franses) hoofd 02-01-1820
Franeker
Arbeider OV 28 1853 11-04-1864 Deinum
Brijker Sjouke (Hessels) vrouw 31-08-1823
Franeker
OV 28 1853 11-04-1864 Deinum
Keestra Frans Jan (Floris ) zoon 15-11-1844
Franeker
OV 28 1853 13-03-1865
Keestra Tietje (Floris ) dochter 20-08-1846
Franeker
OV 28 1853 1865 OV
13b
Keestra Antje (Floris ) dochter 06-12-1848
Franeker
OV 28 1853 19-04-1865 Midlum
Keestra Hessel (Floris) zoon 18-08-1850
Franeker
11-04-1864 Deinum
Keestra Hijltje (Floris ) zoon 21-06-1855
Franeker
11-04-1864
Deinum
Keestra Klaske (Floris ) dochter 23-11-1858
Franeker
11-04-1864 Deinum
Keestra Albertje (Floris ) dochter 01-07-1862
Franeker
11-04-1864Deinum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :