Fokke Jelles Bruinsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBruinsma
VoornaamFokke
PatroniemJelles
Familierelatiezoon
Geboorte / doop06-06-1813, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1819, EW 53
Vertrek1821, WV 28
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bruinsma Jelle (Fokkes) hoofd 05-09-1785
Franeker
Metselaarsknecht EW 53 1819 1821 WV
28
Potma Trijntje (Hendriks) vrouw 16-07-1794
Franeker
EW 53 1819 1821 WV
28
Bruinsma Fokke (Jelles ) zoon 06-06-1813
Franeker
EW 53 1819 1821 WV
28
Bruinsma Antje (Jelles ) dochter 15-01-1817
Franeker
EW 53 1819 1821 WV
28
Bruinsma Dirk (Jelles ) zoon 14-12-1819
Franeker
1821 WV
28
Thanks!

Uw bijdrage betreft :