Fokeltje Sjoerds Posthumus

Persoonsgegevens

FamilienaamPosthumus
VoornaamFokeltje
PatroniemSjoerds
Familierelatiedochter
Geboorte / doop09-04-1799, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1799, EO 9
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenWordt ook Postma genoemd
Bijzonderheden
Wordt ook Postma genoemd

Adres

Dijkstraat

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Posthumus Sjoerd (Sjoerds) hoofd 21-10-1772
Schraard
Graanverschieter Tzum 1798 1799 EO
9
i
Cuperus Metje (Wessels) vrouw 04-12-1775
Franeker
TN 62 1798 1799EO
9
Posthumus Fokeltje (Sjoerds) dochter 09-04-1799
Franeker
1799 EO
9
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :