Floris Paulus Kamminga

Persoonsgegevens

FamilienaamKamminga
VoornaamFloris
PatroniemPaulus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop17-03-1854, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1859, OV 15
Vertrek
Overleden14-02-1860
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kammenga Paulus (Annes) hoofd 10-10-1824
Franeker
Arbeider OV 15 1859 1861OV
42
Weidema Antje (Floris) vrouw 22-04-1825
Franeker
OV 15 1859 1861OV
42
Kamminga Floris (Paulus) zoon 17-03-1854
Franeker
OV 15 1859 14-02-1860
Kammenga Neeltje (Paulus) dochter 29-11-1856
Franeker
OV 15 1859 1861OV
42
Thanks!

Uw bijdrage betreft :