Fetje Doedes van der Weide

Persoonsgegevens

FamilienaamWeide, van der
VoornaamFetje
PatroniemDoedes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop13-07-1846, Klooster Lidlum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1868, UB 63a
Vertrek1870, TO 6
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Weide, van der Doede (Jacobs) hoofd 09-02-1808
Wijtgaard
Koemelker UB 63a 1868 1870 TO
6
i
Weide, van der Herre (Doedes) zoon 11-08-1837
Klooster Lidlum
UB 63a 1868 1870 TO
6
Weide, van der Fetje (Doedes) dochter 13-07-1846
Klooster Lidlum
UB 63a 1868 1870 TO
6
Weide, van der Maria Gelbig Kleindochter 13-08-1858
Klooster Lidlum
Tzummarum 1869 1870 TO
6
Thanks!

Uw bijdrage betreft :