Fedde Anes Houtstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHoutstra
VoornaamFedde
PatroniemAnes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop06-11-1722 , Tzum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepGroot schipper
Herkomst1782, TN 71
Vertrek1785, TO 58
Overleden?
Bijzonderheden"Beroep: koopman, groot-schipper, beurtschipper op Amsterdam. Zoon van Ane Hayes en Sjoukjen Joukes Huwde op 1 februari 1748 te Franeker met Fijke Hayes, dochter van Haije Alberts, weduwe van Abraham Epkes."
Bijzonderheden
"Beroep: koopman, groot-schipper, beurtschipper op Amsterdam. Zoon van Ane Hayes en Sjoukjen Joukes Huwde op 1 februari 1748 te Franeker met Fijke Hayes, dochter van Haije Alberts, weduwe van Abraham Epkes."

Adres

Turfkade 2

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Houtstra Fedde (Anes) hoofd 06-11-1722
Tzum
Groot schipper TN 71 1782 1785TO
58
?
i
Feikje (Haijes) vrouw 03-07-1718
Ferwerd
TN 71 1782 1785TO
58
1751, Franeker
i
Houtstra Simon (Feddes) zoon 21-11-1759
Franeker
TN 71 1782 1785TO
58
Thanks!

Uw bijdrage betreft :