Engeltje Wierds

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamEngeltje
PatroniemWierds
FamilierelatieStiefmoeder
Geboorte / doop1638 , Oosterend
Burgerlijke staatWeduwe
Huwelijk
Beroep
Herkomst1719, Leeuwarden
Vertrek
Overleden03-05-1722
Bijzonderhedenweduwe van Hille Andries en Andries (Adriaans) Lore.
Bijzonderheden
weduwe van Hille Andries en Andries (Adriaans) Lore.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Loré Willem (Adriaans) hoofd 1679
Leeuwarden
landmeter, Waterstaat kundige TW 54 1716 22-05-1744
i
Engeltje (Wierds) Stiefmoeder 1638
Oosterend
Leeuwarden 1719 03-05-1722
i
Posthumus Maritje (Hendriks ) geen 12-02-1685
Bolsward
TO 52 1716 1721Oosterend
Posthumus Maritje (Hendriks) vrouw 12-02-1685
Bolsward
Oosterend 17-3-1723 17-03-1736
Grietje (Pieters ) geen 04-04-1719
Franeker
Dienstmeid EN 15 1737 1744TO
61
Thanks!

Uw bijdrage betreft :