Engelbert Jelders Franken

Persoonsgegevens

FamilienaamFranken
VoornaamEngelbert
PatroniemJelders
Familierelatieman
Geboorte / doop, Bingum, Duitsland
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst26-12-1779, Itens
Vertrek14-01-1781, Harlingen
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jetske (Sijbrands) vrouw ?
?
? 1713 1718onbekend
Andreae Carolus hoofd
Leeuwarden
Predikant ? 1713 1718onbekend
Burenstins Josina (van) hoofd
Nijmegen
Itens 1778 14-1-1781Harlingen
Franken Engelbert (Jelders ) man
Bingum, Duitsland
Itens 26-12-1779 14-01-1781Harlingen
Thanks!

Uw bijdrage betreft :