Elisabeth (Lijsabet) Wessels Kuiper

Persoonsgegevens

FamilienaamKuipers
VoornaamElisabeth (Lijsabet)
PatroniemWessels
Familierelatievrouw
Geboorte / doop1787, Wagenborgen
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1830, TO 72
Vertrek
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hoekstra Hermanus IJsbrands hoofd 41
Marrum
Arbeider 39
Meijer Lambertus hoofd 1819
Franeker
Arbeider TW 25 1851 2-1-1855 Huins
Broman Jacobus hoofd 1802
Leeuwarden
Kastmaker TO 72 1830 14-8-1843 Overl.
Laan, van der Sjoerd Jans hoofd 40
Wijnaldum
Arbeider 29
Kuipers Wopke Jans hoofd 9-4-1800
Sneek
Katoendrukker TN 101 1843 1852 EN 11
Bruinsma Johannes hoofd 25-3-1828
Franeker
Arbeider TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Palstra Tjietske Dirks vrouw 43
Hijum
39
Kuipers Elisabeth (Lijsabet) (Wessels) vrouw 1787
Wagenborgen
TO 72 1830
Bussink Wilhelmina Antonia vrouw 1788
Middelburg
TN 101 1843 1852 EN 11
Plantinga Hijke Jans vrouw 32
Franeker
29
Kampen, van Evertje vrouw 10-10-1820
Sneek
Naaister TW 25 1851 2-1-1855 Huins
Holling Elisabeth vrouw 7-5-1833
Leeuwarden
TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Hoekstra Sjoukje dochter 3m
Franeker
39
Hoekstra Dirkje dochter 3
Franeker
39
Hoekstra Berber dochter 5
Franeker
39
Hoekstra Janke dochter 8
Franeker
39
Hoekstra Saapke dochter 14
Marrum
39
Hoekstra IJsbrand zoon 16
Marrum
39
Laan, van der Jantje dochter 3-3-1820
Franeker
29
Laan, van der Ruurdje dochter 21-9-1823
Franeker
29
Bruinsma Gerrit zoon 21-6-1854
Franeker
TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Bruinsma Johannes zoon 19-1-1861
Franeker
TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Bruinsma Houkje dochter 9-4-1862
Franeker
TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Bruinsma Lucas zoon 5-9-1864
Franeker
TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Bruinsma Ventia dochter 4-12-1865
Franeker
TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Bruinsma Barbara dochter 19-3-1868
Franeker
TN 10 1867 1-6-1868 EW 91
Cats Johanna geen 17-5-1824
Franeker
EN 48 15-7-1833
Thanks!

Uw bijdrage betreft :