Elisabeth Johannes Wels

Persoonsgegevens

FamilienaamWels
VoornaamElisabeth
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop24-02-1826, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1838, TO 51
Vertrek1843 EN 16
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wels Johannes (Johannes) hoofd 13-09-1794
Franeker
Mandenmaker TO 51 1838 1843 EN
16
Schotanus Pieter (Sjoerds) hoofd 23-08-1840
Tirns
Arbeider Lekkum 31-08-1885 22-06-1889 TO
161
Staalstra Trijntje (Jelles) vrouw 19-04-1795
Franeker
TO 51 1838 1843 EN
16
Wels Elisabeth (Johannes ) dochter 24-02-1826
Franeker
TO 51 1838 1843 EN 16
Wels Jelle (Johannes ) zoon 11-01-1829
Franeker
TO 51 1838 1843 EN 16
Wels Detje (Johannes ) dochter 28-07-1831
Franeker
TO 51 1838 1843 EN
16
Wels Cornelia (Johannes) dochter 20-04-1834
Franeker
TO 51 1838 1843EN
16
09-11-1897, Franeker
i
Wels Johannes (Johannes ) zoon 09-05-1837
Franeker
1843 EN
16
Schotanus Gerritje (Pieters ) dochter 26-01-1876
Franeker
Lekkum 31-08-1885 22-06-1889 TO
161
Thanks!

Uw bijdrage betreft :