Elisabeth Antonia Maria Martinus Blomert

Persoonsgegevens

FamilienaamBlomert
VoornaamElisabeth Antonia Maria
PatroniemMartinus
Familierelatiegeen
Geboorte / doop03-09-1909, Groningen
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
BeroepOnderwijzeres
Herkomst02-09-1929, Leeuwarden
Vertrek02-11-1932, Voorstraat 14
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01368/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie. Dochter van Martinus Johannes Adrianus Blomert (handelsreiziger) en Maria Martha Wilhelmina Margaretha van Snellenberg
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie. Dochter van Martinus Johannes Adrianus Blomert (handelsreiziger) en Maria Martha Wilhelmina Margaretha van Snellenberg

Adres

Westvliet 8

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Terpstra Sijbrandus Petrus hoofd 30-7-1876
Franeker
Assuradeur Heerengracht 18 12-5-1925 2-11-1932
Voorstraat 14
Koningsveld Klaas hoofd 9-11-1893
Franeker
Winkelbediende Winsemiusstraat 21 6-11-1932 4-12-1933
J Bogtstrastraat 28
Riepstra Theodora vrouw 16-3-1876
Franeker
Heerengracht 18 12-5-1925 2-11-1932
Voorstraat 14
Jellema Sijtske vrouw 22-6-1896
Dronrijp
Winsemiusstraat 21 6-11-1932 4-12-1933
J Bogtstrastraat 28
Terpstra Johannes Sijbrandus zoon 18-5-1902
Franeker
Heerengracht 18 12-5-1925 28-6-1929
Eindhoven
Terpstra Helena Anna Maria dochter 13-12-1903
Franeker
Enkhuizen 5-2-1932 27-4-1932
Enkhuizen
Koningsveld Trijntje dochter 26-8-1917
Franeker
Winsemiusstraat 21 6-11-1932 4-12-1933
J Bogtstrastraat 28
Koningsveld Age zoon 2-1-1920
Franeker
Boereknecht Winsemiusstraat 21 6-11-1932 4-12-1933
J Bogtstrastraat 28
Koningsveld Gerrit zoon 20-09-1922
Franeker
Winsemiusstraat 21 06-11-1932 04-12-1933Jan
Bogtstrastraat 28
Boer, de Willemke geen 29-9-1896
Leeuwarden
Onderwijzeres Noord 34 1926 11-7-1927
Groningen
Idsardi Emma geen 2-8-1897
Morra
Winsemiusstraat 21 6-11-1932 10-3-1933
P Winsemiusstraat 24
Visser Gosse Taeke geen 12-4-1906
Workum
Bouwkundig opzichter Workum 12-5-1929 22-11-1929
Sneek
Regnerij Petrus Johannes geen 13-10-1907
Bolsward
Boekhouder Bolsward 21-4-1928 12-12-1930
Bolsward
Blomert Elisabeth Antonia Maria (Martinus) geen 03-09-1909
Groningen
Onderwijzeres Leeuwarden 02-09-1929 02-11-1932Voorstraat
14
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :