Eijldert Hiddes Kingma

Persoonsgegevens

FamilienaamKingma
VoornaamEijldert
PatroniemHiddes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop27-04-1774, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1793, TO 46
Vertrek
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kingma Hidde (Eilderts) hoofd 25-04-1742
Franeker
Arbeider TO 46 1793 1795 TO
12
Sjoukje (Lijkles) vrouw 08-11-1744
Tzum
TO 46 1793 1795
TO 12
Kingma Trijntje (Hiddes ) dochter 22-11-1769
Franeker
TO 46 1793
Kingma Germen (Hiddes ) zoon 02-03-1771
Franeker
TO 46 1793 1795 TO
12
Kingma Eijldert (Hiddes ) zoon 27-04-1774
Franeker
TO 46 1793
Kingma Sijds (Hiddes) zoon 17-11-1776
Franeker
TO 46 1793 1795 TO
12
28-04-1822, Franeker
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :