Egenius Frits Massolt

Persoonsgegevens

FamilienaamMassolt
VoornaamEgenius
PatroniemFrits
Familierelatiezoon
Geboorte / doop27-04-1900, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek01-01-1908, EW 1
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Massolt Frits ( Johans) hoofd 15-11-1860
Burgwerd
Bakker TW 35 01-07-1889 03-06-1907Amsterdam
Gal Sibbeltje vrouw 11-01-1863
Dokkum
EO 11 01-07-1889 29-12-1904
Massolt Anna (Frits) dochter 24-09-1890
Franeker
12-02-1907Amsterdam
Massolt Johan Eduard (Frits) zoon 16-03-1892
Franeker
01-12-1907TO
195
Massolt Wijbe (Frits) zoon 01-10-1893
Franeker
03-06-1907Amsterdam
Massolt Pieter (Frits) zoon 27-05-1895
Franeker
01-01-1908EW
1
Massolt Egenius (Frits) zoon 29-09-1896
Franeker
27-03-1899
Massolt Egenius (Frits) zoon 27-04-1900
Franeker
01-01-1908EW
1
Massolt Gepke (Frits) dochter 16-01-1904
Franeker
18-02-1904
Wielsma Simon geen 29-11-1847
Schraard
Bakkersknecht Deinum 03-06-1907 24-07-1907Deinum
Gal Ymkje schoonzuster 11-01-1862
Dokkum
Dokkum 13-11-1891 16-01-1894Amsterdam
Groenhout Klaas geen 22-08-1867
Stiens
Bakkersknecht Wirdum 02-08-1889 18-05-1890Hallum
Duimstra Jeltje geen 25-09-1868
Oosterbierum
Huishoudster Sint Annaparochie 02-08-1905 26-09-1906 Wijnaldum
i
Vries, de Dirk geen 27-08-1871
Sexbierum
Bakkersknecht Harlingen 12-05-1891 1892TW
80
Sapersma Ane geen 17-02-1874
Kubaard
Bakkersknecht Harlingen 13-05-1892 07-04-1893Harlingen
Boorsma Anne (Annes) geen 19-09-1875
Schalsum
Bakkersknecht Schalsum 15-12-1893 01-10-1894TO
188
Bakker Wijtze geen 06-12-1875
Wirdum
Bakkersknecht St.Annaparochie 12-05-1896 23-04-1898Tzummarum
Vries, de Jan (Hendriks) geen 05-01-1876
Beetgum
Bakkersknecht Lollum 08-05-1894 18-06-1896Berlikum
Heij, van der Rinse geen 14-07-1879
Sneek
Bakkersknecht Sneek 17-07-1897 16-08-1897Sneek
Nieuwenhuizen, van Freerk Johannes geen 02-04-1902
Amersfoort
Sint Annaparochie 02-08-1905 26-09-1906Wijnaldum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :