Eeke Romkes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamEeke
PatroniemRomkes
Familierelatiezuster
Geboorte / doop22-08-1663 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepWolnaaister
Herkomst1715, EN 37
Vertrek1717, TO 40
Overleden
BijzonderhedenWord net als haar zuster Romkje, bejaarde vrijsters genoemd en Eeke loopt mank.
Bijzonderheden
Word net als haar zuster Romkje, bejaarde vrijsters genoemd en Eeke loopt mank.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Harmen (Doedes ) hoofd 1647
Franeker
Koopman/winkelier TN 94 1675 1701TN
94
Eidsema Tjietske ( Agges ) vrouw 1642
Franeker
05-01-1684 1701TN
94
i
Maaike (Feddes) vrouw 07-02-1657
Franeker
TN 94 1675 1683
Antje (Harmens) dochter 10-02-1675
Franeker
TN 94 1675 1701TN
94
Jouwerke (Harmens) dochter 13-12-1676
Franeker
1701TN
94
Doede (Harmens) zoon 12-02-1679
Franeker
1701TN
94
Romkje (Romkes) hoofd 17-07-1661
Franeker
Koopvrouw EN 37 1715 1717TO
40
i
Aaltje (Wiegers) geen 16-03-1651
Leeuwarden
Stiens 1715 1716
Eeke (Romkes) zuster 22-08-1663
Franeker
Wolnaaister EN 37 1715 1717TO
40
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :