Douwe Cornelis Douma

Persoonsgegevens

FamilienaamDouma
VoornaamDouwe
PatroniemCornelis
FamilierelatiePleegzoon
Geboorte / doop02-07-1871, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst09-05-1875, EW 51a
Vertrek1880, TO 120
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Miedema Dirk (Tjeerds) hoofd 29-10-1839
Schingen
Winkelier OV 13e 1873 1880 TO
120
Dijkstra Tetje (Cornelis) vrouw 26-02-1840
Franeker
OV 13e 1873 1880 TO
120
Douma Douwe (Cornelis) Pleegzoon 02-07-1871
Franeker
EW 51a 09-05-1875 1880 TO
120
Thanks!

Uw bijdrage betreft :