Douwe Antoons Staalstra

Persoonsgegevens

FamilienaamStaalstra
VoornaamDouwe
PatroniemAntoons
Familierelatiezoon
Geboorte / doop20-07-1906, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst12-05-1910, UB 33x
Vertrek1920, Julianastraat 13
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01334/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Staalstra Antoon hoofd 11-11-1866
Franeker
Veedrijver UB 33x 12-5-1910 1920 Julianastraat 13
Wolbers Johanna vrouw 9-4-1873
Franeker
UB 33x 12-5-1910 1920 Julianastraat 13
Staalstra Douwe (Antoons) zoon 20-07-1906
Franeker
UB 33x 12-05-1910 1920 Julianastraat
13
i
Staalstra Jelle (Antoons) zoon 31-07-1907
Franeker
UB 33x 12-05-1910 1920 Julianastraat
13
i
Staalstra Trijntje dochter 25-6-1909
Franeker
UB 33x 12-5-1910 1920 Julianastraat 13
Staalstra Dirk (Antoons) zoon 25-11-1911
Franeker
1920 Julianastraat
13
i
Staalstra Sibbelina dochter 7-10-1912
Franeker
1920 Julianastraat 13
Staalstra Jan (Antoons) zoon 25-04-1916
Franeker
1920Julianastraat
13
i
Halma Rienkje st.d. 10-11-1897
Hitzum
UB 33x 12-5-1910 3-9-1914 TN 84
Halma Rienkje st.d. 10-11-1897
Hitzum
Leeuwarden 26-6-1919 5-8-1919 Zwolle
Halma Gatske (Cornelis) Stiefdochter 06-03-1901
Herbaijum
Dienstbode UB 33x 12-05-1910 1920 Julianastraat
13
i
Halma Cornelis (Cornelis) Stiefzoon 07-04-1904
Franeker
UB 33x 12-05-1910 1920 Julianastraat
13
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :