Douwe Annes Tamminga

Persoonsgegevens

FamilienaamTamminga
VoornaamDouwe
PatroniemAnnes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop22-11-1909, Winsum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst17-05-1915, Pietersbierum
Vertrek13-05-1916, Tzum
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tamminga Anne hoofd 01-07-1869
Tzum
Werkman Pietersbierum 17-05-1915 13-05-1916 Tzum
Brouwer Ytje vrouw 12-01-1873
Kubaard
Pietersbierum 17-05-1915 13-05-1916 Tzum
Tamminga Douwe (Annes) zoon 22-11-1909
Winsum
Pietersbierum 17-05-1915 13-05-1916 Tzum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :