Doeke Hendriks Hendriksen

Persoonsgegevens

FamilienaamHendriksen
VoornaamDoeke
PatroniemHendriks
Familierelatiezoon
Geboorte / doop12-10-1744 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden1746

Adres

Godsacker 18

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Post Hans (Caspers) hoofd 1687
Berlikum
Opzichter turf Leeuwarden 1734 1738EO
50
Hendriksen Hendrik (Doekes) hoofd 10-06-1727
Franeker
Varensgezel op Harlingen EO 65 1743 1754
OV 19
Hillebrand Marijke (Hilbrands ) vrouw 1718
Dongjum
27-04-1743 1754
OV 19
Hendriksen Doeke (Hendriks) zoon 12-10-1744
Franeker
1746
Hendriksen Grietje (Hendriks) dochter 11-12-1746
Franeker
1754OV
19
Hendriksen Doeke (Hendriks) zoon 06-10-1749
Franeker
1754OV
19
Hendriksen Klaas (Hendriks) zoon 21-03-1752
Franeker
1754OV
19
Hendriksen Sjoukje (Hendriks) dochter 14-05-1754
Franeker
1754
OV 19
Thanks!

Uw bijdrage betreft :