Dirk Lieuwes Lolkama

Persoonsgegevens

FamilienaamLolkama
VoornaamDirk
PatroniemLieuwes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop10-06-1768, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1768, TN 91
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Lolcama Livius (Lieuwe) hoofd 12-11-1736
Britsum
Koopman TN 89 1767 1768TN
91
Adama Dirkje (Pieters) vrouw 02-08-1747
Franeker
TN 89 31-05-1767 10-06-1768
Lolkama Dirk (Lieuwes) zoon 10-06-1768
Franeker
1768TN
91
Thanks!

Uw bijdrage betreft :