Dirk Johannes Stedehouder

Persoonsgegevens

FamilienaamStedehouder
VoornaamDirk
PatroniemJohannes
FamilierelatieStiefzoon
Geboorte / doop23-08-1842, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst15-03-1853, EW 85
Vertrek1855, EW 102
Overleden
BijzonderhedenKind van Tjetske La Fleur en Johannes Dirks Stedehouder, overleden
Bijzonderheden
Kind van Tjetske La Fleur en Johannes Dirks Stedehouder, overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Douma Douwe (Gjalts) hoofd 02-04-1819
Franeker
Arbeider EO 14a 15-03-1853 1855 EW
102
Fleur, la Tjetske (Sikkes) vrouw 17-02-1816
Tzummarum
EW 85 15-03-1853 1855 EW
102
i
Douma Gjalt (Douwes ) zoon 11-07-1854
Franeker
18-08-1854
Zetstra Lolkje (Pieters) geen 17-11-1829
Franeker
Arbeidster TW 14 1854 1855 OV
4a
30-03-1917, Franeker
i
Stedehouder Dirk (Johannes) Stiefzoon 23-08-1842
Franeker
EW 85 15-03-1853 1855 EW
102
i
Stedehouder Sikke (Johannes) Stiefzoon 05-12-1845
Franeker
EW 85 15-03-1853 1855 EW
102
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :