Dirk Jans Terpstra

Persoonsgegevens

FamilienaamTerpstra
VoornaamDirk
PatroniemJans
Familierelatiezoon
Geboorte / doop25-07-1863, Zweins
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1869, WV 6
Vertrek1870, TO 47b
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Woudhuizen Tjamke hoofd 20-01-1826
Leeuwarden
TO 134 01-07-1895 1896TO
146
i
Terpstra Jan (Dirks) hoofd 06-10-1811
Betterwird
Arbeider WV 6 1869 1870 TO
47b
Wit, de Romkje (Simons) vrouw 11-07-1826
Hijlaard
WV 6 1869 1870TO
47b
Terpstra Dirk (Jans) zoon 25-07-1863
Zweins
WV 6 1869 1870
TO 47b
Terpstra Simon (Jans) zoon 28-04-1865
Zweins
WV 6 1869 1870TO
47b
Houtsma Akke (Hijltjes) geen 20-10-1842
Tzum
Arbeidster Tzum 21-10-1869 21-02-1870 Tzum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :