Dirk Jacobs Draaisma

Persoonsgegevens

FamilienaamDraaisma
VoornaamDirk
PatroniemJacobs
Familierelatiezoon
Geboorte / doop19-01-1922, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Gereformeerd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Draaisma Jacob hoofd 28-08-1891
Franeker
Timmerman Oostvliet 129 08-11-1919
Boer, de Klaaske vrouw 11-01-1888
Herbaijum
Sexbierum 08-11-1919
Draaisma Folkert (Jacobs) zoon 02-09-1920
Franeker
Draaisma Dirk (Jacobs) zoon 19-01-1922
Franeker
Draaisma Johannes (Jacobs) zoon 13-12-1922
Franeker
Draaisma Tjerk (Jacobs) zoon 30-04-1924
Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :