Dieuwke Wierdsma

Persoonsgegevens

FamilienaamWierdsma
VoornaamDieuwke
Patroniem
Familierelatievrouw
Geboorte / doop19-02-1846, Dronrijp
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-09-1899, OV 68c
Vertrek
Overleden04-02-1925

Adres

Tuinen 85

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Boer, de Bartle (Lieuwes) hoofd 08-12-1849
Arum
Vellenbloter OV 68c 01-09-1899
Wierdsma Dieuwke vrouw 19-02-1846
Dronrijp
OV 68c 01-09-1899 04-02-1925
Boer, de Lieuwe (Bartles) zoon 25-07-1880
Arum
OV 68c 01-09-1899 20-11-1899 Harlingen
Boer, de Neeltje (Bartles) dochter 29-09-1883
Franeker
OV 68c 01-09-1899 13-03-1912 Harlingen
Boer, de Cornelia (Bartles) dochter 28-04-1889
Franeker
OV 68c 01-09-1899 23-09-1918 Rotterdam
Wenselaar Maaike geen 16-03-1866
Baijum
Huishoudster Huizum 11-05-1926
i
Vlassinga Dirkje geen 21-10-1880
Franeker
Dienstbode OV 99 01-01-1900 29-04-1903 Den
Haag
Sjollema Berendje geen 16-04-1884
Sneek
Dienstmeid OV 131 01-07-1901 23-05-1902 Baarn
Thanks!

Uw bijdrage betreft :