Dieuwke Sijtzes Kroeger

Persoonsgegevens

FamilienaamKroeger
VoornaamDieuwke
PatroniemSijtzes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop02-09-1872, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek09-03-1880, EW 26
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Kroeger Sijtze (Atses) hoofd 22-08-1824
Franeker
Blikslager TO 92 1854 01-07-1891 TO
135
Leennes Albertje vrouw 05-07-1823
Sint Johannesga
UB 21 21-05-1854 13-09-1862
Scholtens Wijtske (Bernardus) vrouw 20-08-1832
Franeker
EW 49 05-04-1863 27-10-1873
Kroeger Atse (Sijtzes ) zoon 19-11-1855
Franeker
16-11-1880 Venlo
Kroeger Germen (Sijtzes ) zoon 30-09-1858
Franeker
06-11-1864
Kroeger Bauke (Sijtzes ) zoon 18-03-1861
Franeker
10-11-1864
Kroeger Anne (Sijtzes ) zoon 27-08-1862
Franeker
13-10-1862
Kroeger Bernardus (Sijtzes ) zoon 09-01-1864
Franeker
01-07-1891
TO 135
i
Kroeger Sijtske (Sijtzes ) dochter 31-08-1867
Franeker
13-12-1877 EW
26
Kroeger Christoffel (Sijtzes ) zoon 06-07-1869
Franeker
24-09-1872
Kroeger Dieuwke (Sijtzes ) dochter 02-09-1872
Franeker
09-03-1880EW
26
Kroeger Dieuwke (Sijtzes ) dochter 02-09-1872
Franeker
Krankzinnigen Gesticht 10-02-1886
Vlietstra Anna (Jans) geen 27-12-1822
Leek
Huishoudster Wijnaldum 29-06-1874 07-10-1789OV
125
i
Veenstra Romkje (Riewerts) geen 24-10-1842
Beetsterswaag
Huishoudster Drachten 17-12-1873 18-05-1874 Drachten
Tichelaar Hendrik (Jetses) geen 11-03-1857
Leeuwarden
Kleermakersknecht EN 86 1880 21-06-1881 Beneden
Knijpe
i
Tichelaar Hendrik (Jetses) geen 11-03-1857
Leeuwarden
Kleermakersknecht Beneden Knijpe 12-04-1882 08-06-1885 Kralingen
Kroeger Bernardus (Sijtzes) zoon 16-03-1857
Franeker
29-5-1881 TN
1a
31-12-1949, Franeker
Scholtens Engelberta Stiefdochter 16-06-1860
Franeker
EW 49 05-04-1863 12-11-1879 Dokkum
Kroeger Dieuwke (Sijtzes ) dochter 09-01-1864
Franeker
02-06-1865
Bekius Grietje Schoondochter 25-01-1865
Franeker
UB 55 12-04-1882 01-07-1891 TO
135
Kroeger Dieuwke (Sijtzes) dochter 09-10-1865
Franeker
30-09-1867
Kroeger Akke (Bernardus) Kleindochter 07-09-1890
Franeker
01-07-1891 TO
135
Thanks!

Uw bijdrage betreft :