Dieuwke Hendriks Knier

Persoonsgegevens

FamilienaamKnier
VoornaamDieuwke
PatroniemHendriks
Familierelatievrouw
Geboorte / doop13-08-1831, Achlum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1878, EW 68a
Vertrek1882, EN 57
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Staalstra Oebele (Tjeerds) hoofd 12-09-1829
Franeker
Arbeider EW 68a 1878 1882 EN
57
Knier Dieuwke (Hendriks) vrouw 13-08-1831
Achlum
EW 68a 1878 1882EN
57
Thanks!

Uw bijdrage betreft :