David Hendriks van der Meulen

Persoonsgegevens

FamilienaamMeulen, van der
VoornaamDavid
PatroniemHendriks
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop22-10-1828, Makkum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepHoutstekknecht
Herkomst1878, TN 50
Vertrek
Overleden06-02-1893, Franeker
BijzonderhedenZoon van Hendrik Tjallings van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Jetske Ytses Rooda. Beroep: houtzaagmolenaarsknecht, later houtstekknecht. Huwde op 12 mei 1855 te Menaldum met Taetske Jan de Wind, dochter van Jan Taekes van de Wind, houtzaagmolenaar, en Tjaltje Taedes Velsen. De achternaam 'van de Wind' wordt ook geschreven als Wint en Windt. David had vastgoed (huis) te Makkum en verkocht dat 8 januari 1865 voor de koopsom van fl. 800,= aan Siebrigje Lolkes Popma, weduwe van Jan Gerrits Westendorp.
Bijzonderheden
Zoon van Hendrik Tjallings van der Meulen, houtzaagmolenaarsknecht, en Jetske Ytses Rooda. Beroep: houtzaagmolenaarsknecht, later houtstekknecht. Huwde op 12 mei 1855 te Menaldum met Taetske Jan de Wind, dochter van Jan Taekes van de Wind, houtzaagmolenaar, en Tjaltje Taedes Velsen. De achternaam 'van de Wind' wordt ook geschreven als Wint en Windt. David had vastgoed (huis) te Makkum en verkocht dat 8 januari 1865 voor de koopsom van fl. 800,= aan Siebrigje Lolkes Popma, weduwe van Jan Gerrits Westendorp.

Adres

Hofstraat 14

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Meulen, van der David (Hendriks) hoofd 22-10-1828
Makkum
Houtstekknecht TN 50 1878 06-02-1893, Franeker
i
Beintema Age Jans hoofd 6-2-1831
Schingen
Arbeider WV 30 1864 17-7-1866 Hitzum
Idzinga Giltje Piekes vrouw 19-12-1823
Tzum
WV 30 1864 17-7-1866 Hitzum
Wint, van de Taetske ( Jans) vrouw 20-06-1824
Deinum
TN 50 1878 01-07-1898 EW
168
16-04-1905, Franeker
i
Beintema Jan zoon 5-1-1855
Franeker
WV 30 1864 17-7-1866 Hitzum
Beintema Sjoukje dochter 27-4-1856
Franeker
WV 30 1864 17-7-1866 Hitzum
Meulen, van der Hendrik (Davids ) zoon 14-06-1856
Franeker
Bakkersknecht TN 50 1878 06-01-1880 TN
63
27-05-1935, Franeker
i
Meulen, van der Hendrik (Davids ) zoon 14-06-1856
Makkum
Bakkersknecht Midlum 30-12-1880 12-08-1882Makkum 27-05-1935, Franeker
i
Meulen, van der Hendrik (Davids ) zoon 14-06-1856
Makkum
Bakker EW 13 01-10-1889 Hofstraat
14
27-05-1935, Franeker
i
Meulen, van der Jan (Davids ) zoon 19-09-1857
Franeker
Kuiper TN 50 1878 TN
p178
06-02-1925, Franeker
i
Beintema Engeltje dochter 31-7-1859
Franeker
WV 30 1864 17-7-1866 Hitzum
Meulen, van der Tjaltje (Davids ) dochter 23-11-1861
Franeker
TN 50 1878 29-10-1885
's Gravenhage
<1929 vermoedelijk te Amsterdam
i
Beintema Pietje dochter 29-3-1864
Franeker
WV 30 1864 17-7-1866 Hitzum
Meulen, van der Jetske dochter 5-1-1870
Franeker
TN 50 1878 24-5-1894 Amsterdam
Thanks!

Uw bijdrage betreft :