Cornelis Simons Houtstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHoutstra
VoornaamCornelis
PatroniemSimons
Familierelatiezoon
Geboorte / doop15-5-1847, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1848, TO 92
Vertrek1849 TW 34
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Houtstra Simon (Feddes) hoofd 17-12-1808
Anjum
Arbeider TO 92 1848 01-11-1848, Franeker
i
Akkerman Jeltje (Jans) vrouw 26-09-1812
IJsbrechtum
TO 92 1848 1849 TW
34
12-09-1901, Franeker
i
Houtstra Jantje (Simons) dochter 21-05-1837
Franeker
TO 92 1848 1849TW
34
22-01-1870, Franeker
i
Houtstra Anna (Simons) dochter 27-11-1839
Franeker
TO 92 1848 1849 TW
34
26-08-1882, Franeker
i
Houtstra Fedde (Simons) zoon 10-7-1842
Franeker
TO 92 1848 1849 TW 34
Houtstra Cornelis (Simons) zoon 15-5-1847
Franeker
TO 92 1848 1849 TW 34
Thanks!

Uw bijdrage betreft :