Cornelis Klases van der Veen

Persoonsgegevens

FamilienaamVeen, van der
VoornaamCornelis
PatroniemKlases
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop13-09-1904, Winsum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
BeroepBroodbakker
Herkomst21-05-1931, Waagstraat 31
Vertrek
Overleden17-09-1997, Brampton Ontario Canada
BijzonderhedenZoon van Klaas Cornelis van der Veen, Broodbakker, en Tjitske Kornelis Meyer. Op 21-05-1931 gehuwd met Albertje Kobus, geboren te Zuidbroek, dochter van Andries Kobus, vrachtrijder, en Rinske de Vries, beide wonende te Driezum. Op 15-05-1951 vertrekken ze naar Canada
Bijzonderheden
Zoon van Klaas Cornelis van der Veen, Broodbakker, en Tjitske Kornelis Meyer. Op 21-05-1931 gehuwd met Albertje Kobus, geboren te Zuidbroek, dochter van Andries Kobus, vrachtrijder, en Rinske de Vries, beide wonende te Driezum. Op 15-05-1951 vertrekken ze naar Canada

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Zandstra Wijpkje Jans 1* hoofd 1798
Kollum
Bakkerse Kollum 14-8-1836
i
Veen, van der Cornelis (Klases) hoofd 13-09-1904
Winsum
Broodbakker Waagstraat 31 21-05-1931 17-09-1997, Brampton Ontario Canada
i
Kobus Albertje vrouw 9-8-1907
Zuidbroek
Driesum 5-6-1931
Holwerda Klaske dochter 1827
Kollum
Kollum 14-8-1836 17-9-1834 Overl.
Holwerda Lijske dochter 1831
Kollum
Kollum 14-8-1836
Holwerda Gerlof zoon 3-5-1823
Kollum
Kollum 14-8-1836
Holwerda Jan zoon 24-3-1825
Kollum
Kollum 14-8-1836
Holwerda Anne zoon 8-4-1832
Kollum
Kollum 14-8-1836
Boersma Eelse 2* geen 1824
Dokkum
Dokkum 39 8-1-1846 Overl.
i
Boersma Jacob 2* geen 1830
Dokkum
Dokkum 39
i
Boersma Meinte (Eelses) geen 04-03-1796
Leeuwarden
Bakkersknecht Dokkum 39 1846 OV
52
27-08-1853
i
Dijkstra Wikje (Pieters) geen 10-12-1807
Franeker
EW 67 1841 1846 OV
52
07-03-1891 Groningen (stad)
i
Ploeg, van der Rintje geen 4-3-1835
Franeker
EW 67 1841 1846 OV 52
Ploeg, van der Sijtze geen 31-7-1837
Franeker
Boekdrukkersknecht EW 67 1841 1846 OV 52
Ploeg, van der Holke geen 1-9-1839
Franeker
EW 67 1841 1846 OV 52
Boersma Andries geen 17-2-1843
Franeker
1846 OV 52
Alkema Harke geen 7-5-1891
St.Annaparochie
Bakkersknecht Hallum 27-6-1908 15-2-1909 St. Annaparochie
Leistra Hijltje geen 2-9-1902
Winsum
Bakkersknecht Dijkstraat 35 16-11-1932 Mantgum
Haitsma, van Jan geen 6-9-1911
Franeker
Bakkersknecht Spaarbankstraat 31 1-12-1932 26-5-1933 St. Annaparochie
Odolphie Aaltje geen 6-8-1912
Winsum
Dienstbode Winsum 22-10-1935 13-7-1937 Winsum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :