Cornelis Klases van der Veen

Persoonsgegevens

FamilienaamVeen, van der
VoornaamCornelis
PatroniemKlases
Familierelatiezoon
Geboorte / doop13-09-1904, Winsum
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepBroodbakker
Herkomst03-06-1912, Winsum
Vertrek30-04-1918, Winsum
Overleden17-09-1997, Brampton Ontario Canada
BijzonderhedenZoon van Klaas Cornelis van der Veen, Broodbakker, en Tjitske Kornelis Meyer. Op 21-05-1931 gehuwd met Albertje Kobus, geboren te Zuidbroek, dochter van Andries Kobus, vrachtrijder, en Rinske de Vries, beide wonende te Driezum. Op 15-05-1951 vertrekken ze naar Canada
Bijzonderheden
Zoon van Klaas Cornelis van der Veen, Broodbakker, en Tjitske Kornelis Meyer. Op 21-05-1931 gehuwd met Albertje Kobus, geboren te Zuidbroek, dochter van Andries Kobus, vrachtrijder, en Rinske de Vries, beide wonende te Driezum. Op 15-05-1951 vertrekken ze naar Canada

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ouda Mense Hendriks hoofd 28-2-1799
Franeker
Houtstekknecht TO 135 1831 1833 TW 43
Veen, van der Klaas hoofd 4-1-1872
Oosterbierum
Bakker Winsum 3-6-1912 21-5-1931 Nieuwe hof 6
Althof Hijke Aukes vrouw 11-5-1800
Franeker
TO 135 1831 1833 TW 43
Meijer Tjietske vrouw 5-3-1873
Franeker
Winsum 3-6-1912 21-5-1931 Nieuwe hof 6
Ouda Hendrik zoon 27-9-1820
Franeker
TO 135 1831 1833 TW 43
Ouda Adriaantje dochter 11-12-1832
Franeker
1833 TW 43
Kuipers Klaas zoon 14-7-1898
Welsrijp
Bakkersknecht TO 14 1916 18-11-1919 Breda
Veen, van der Ringje (Klases) dochter 03-06-1901
Winsum
Winsum 03-06-1912 21-05-1931 Nieuwe
hof 6
26-04-1996, Brampton Ontario Canada
i
Veen, van der Cornelis (Klases) zoon 13-09-1904
Winsum
Broodbakker Winsum 03-06-1912 30-04-1918 Winsum 17-09-1997, Brampton Ontario Canada
i
Veen, van der Cornelis (Klases) zoon 13-09-1904
Winsum
Broodbakker Oosterlittens 11-06-1919 21-5-1931Waagstraat
31
17-09-1997, Brampton Ontario Canada
i
Veen, van der Jeltje Japke (Klases) dochter 27-10-1907
Winsum
Winsum 03-06-1912 21-05-1931 Nieuwe
hof 6
07-08-1998, Brampton Ontario Canada
i
Wal, van der Ale geen 13-11-1869
Firdgum
Bakkersknecht Oosterbierum 31-8-1918 18-1-1919 Oosterbierum
Laan, van der Hendrik geen 26-3-1894
Nijehaske
Kantoorbediende Nijehaske 4-2-1920 29-2-1920 Zilverstraat 40
Plantinga Gatze geen 7-12-1894
Burgwerd
Bakkersknecht TO 216 18-3-1914 Winsum
Ploeg, van der Siebe geen 31-3-1895
Aalzum
Wagenmakersknecht Ypeijstraat 28 14-3-1922 Dokkum
Koster Pieter (Jans) geen 14-07-1896
Ten Boer
Onderwijzer Dijkstraat 1 23-09-1919 Leeuwarden 01-07-1972, Zwolle
i
Aardema Rinse geen 24-7-1896
Arum
Bakkersknecht Haarlemmermeer 10-1-1919 12-3-1919 Haarlemmermee
Wobma Arend geen 4-8-1896
Zweins
Bakkersknecht Welsrijp 13-5-1914 12-5-1915 Wirdum
Streuding Albert geen 10-9-1896
Wedde
Smidsknecht Osingastraat 11 13-4-1923 Vlagtwedde
Dijkstra Tjeerd geen 8-9-1898
Scharnegoutu
Onderwijzer Harlingen 27-9-1919 2-2-1920 Harlingen
Wal, van der Horatius geen 25-4-1907
Tzum
Bakkersknecht Schalsum 22-11-1927 13-2-1928 Schalsum
Leijendekker Hendrik geen 2-6-1912
Hitzum
Bakkersknecht Deinum 18-2-1928 22-5-1931 Deinum
Feenstra Jan geen 10-3-1919
Huizum
Bakkersknecht Huizum 12-11-1926 3-11-1927 Huizum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :