Cornelis Hendrik Jan Nicolaas Jellema

Persoonsgegevens

FamilienaamJellema
VoornaamCornelis Hendrik
PatroniemJan Nicolaas
Familierelatiezoon
Geboorte / doop10-10-1905, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst10-07-1908, TO 30
Vertrek07-04-1914, Harlingen
Overleden
Grafzerk
Medische gegevenshttps://historischcentrumfraneker.nl/fotos/a-02-02-01325/
BijzonderhedenMedische gegevens. Koepokken vaccinatie
Bijzonderheden
Medische gegevens. Koepokken vaccinatie

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Frank Johan Frederik hoofd 7-5-1835
Franeker
Arbeider TO 82 1877 1880 TO 85a
Jellema Jan Nicolaas (Cornelis) hoofd 05-06-1871
Franeker
Loondorser, Rijwielreparateur TO 30 10-07-1908 1914 TO
30
24-06-1938 Franeker
i
Tichelaar Berber Jetses vrouw 23-5-1833
Franeker
TO 82 1877 1880 TO 85a
Rodenburg Aafke vrouw 10-4-1879
Dronrijp
TO 30 10-7-1908 20-5-1913 Overl.
Frank Johanna Frederika dochter 27-8-1859
Franeker
TO 82 1877 19-11-1879 Amsterdam
Jellema Cornelis Hendrik (Jan Nicolaas) zoon 10-10-1905
Franeker
TO 30 10-07-1908 07-04-1914 Harlingen
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :