Cornelia Theodorus Tadema

Persoonsgegevens

FamilienaamTadema
VoornaamCornelia
PatroniemTheodorus
Familierelatievrouw
Geboorte / doop08-03-1709 , Leeuwarden
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1753, Hindelopen
Vertrek1754, TO 119
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Schiere Nicolaus hoofd 21-01-1708
Bolsward
Predikant Hindelopen 1753 1754TO
119
i
Tadema Cornelia (Theodorus) vrouw 08-03-1709
Leeuwarden
Hindelopen 1753 1754TO
119
Schiere Theodorus (Nicolaus ) zoon 06-12-1733
Oosthem
Student theologie TO 80 1753 1754TO
119
1803
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :