Cornelia Johannes Wels

Persoonsgegevens

FamilienaamWels
VoornaamCornelia
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop20-04-1834, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1838, TO 51
Vertrek1843, EN 16
Overleden09-11-1897, Franeker
BijzonderhedenBeroep: dienstmeid, arbeidster. Dochter van Johannes Wels, korfmaker, en Trijntje Jelles Staalstra. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker op 29 jarige leeftijd met de 44 jarige Hattum Jacobs Scheper, schoenmakersknecht, geboren te Genum, zoon van Jacob Wytzes Scheper, arbeider, en Sipkje Pieters van der Veen en weduwnaar van Abeltje Rinses van der Meulen. Na het vroegtijdig overlijden van Hattum Scheper (48 jr.) huwde Cornelia Wels op 12 januari 1868 te Franeker met Tjeerd Hofma, schippersknecht, zoon van Hette Simons Hofma, arbeider, en Tjetje Simons Brandsma,arbeidster.
Bijzonderheden
Beroep: dienstmeid, arbeidster. Dochter van Johannes Wels, korfmaker, en Trijntje Jelles Staalstra. Huwde op 17 mei 1863 te Franeker op 29 jarige leeftijd met de 44 jarige Hattum Jacobs Scheper, schoenmakersknecht, geboren te Genum, zoon van Jacob Wytzes Scheper, arbeider, en Sipkje Pieters van der Veen en weduwnaar van Abeltje Rinses van der Meulen. Na het vroegtijdig overlijden van Hattum Scheper (48 jr.) huwde Cornelia Wels op 12 januari 1868 te Franeker met Tjeerd Hofma, schippersknecht, zoon van Hette Simons Hofma, arbeider, en Tjetje Simons Brandsma,arbeidster.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Wels Johannes (Johannes) hoofd 13-09-1794
Franeker
Mandenmaker TO 51 1838 1843 EN
16
Schotanus Pieter (Sjoerds) hoofd 23-08-1840
Tirns
Arbeider Lekkum 31-08-1885 22-06-1889 TO
161
Staalstra Trijntje (Jelles) vrouw 19-04-1795
Franeker
TO 51 1838 1843 EN
16
Wels Elisabeth (Johannes ) dochter 24-02-1826
Franeker
TO 51 1838 1843 EN 16
Wels Jelle (Johannes ) zoon 11-01-1829
Franeker
TO 51 1838 1843 EN 16
Wels Detje (Johannes ) dochter 28-07-1831
Franeker
TO 51 1838 1843 EN
16
Wels Cornelia (Johannes) dochter 20-04-1834
Franeker
TO 51 1838 1843EN
16
09-11-1897, Franeker
i
Wels Johannes (Johannes ) zoon 09-05-1837
Franeker
1843 EN
16
Schotanus Gerritje (Pieters ) dochter 26-01-1876
Franeker
Lekkum 31-08-1885 22-06-1889 TO
161
Thanks!

Uw bijdrage betreft :