Catrina Bouwina van Zanen

Persoonsgegevens

FamilienaamZanen, van
VoornaamCatrina Bouwina
Patroniem
Familierelatiegeen
Geboorte / doop11-10-1900, Sappemeer
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
BeroepModiste
Herkomst1927, Martiniplantsoen 7
Vertrek21-08-1928, Sappemeer
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Herrema Jantje hoofd 06-01-1878
Tzummarum
Sexbierum 08-03-1926 03-04-1929 Assen
i
Telenga Sjoukje (Everts) dochter 20-11-1900
Hardegarijp
Sexbierum 08-03-1926 08-06-1926 Dronrijp
Telenga Dirk (Everts) zoon 18-04-1903
Midlum
Timmerman Sexbierum 08-03-1926 17-04-1928 Oosterhesselen
Telenga Trijntje (Everts) dochter 29-07-1906
Sexbierum
Sexbierum 08-03-1926 03-04-1929 Assen
Zanen, van Catrina Bouwina geen 11-10-1900
Sappemeer
Modiste Martiniplantsoen 7 1927 21-08-1928Sappemeer
Meer, van der Jacob geen 04-08-1903
Franeker
Manufacturier Voorstraat 3 23-08-1927 16-08-1928 Harlingen
Bijlsma Feike geen 12-08-1905
t’ Meer
Secretarie anmbtenaar Kamstrastraat 8 1926 04-01-1927 t’
Meer
Thanks!

Uw bijdrage betreft :