Bregje Pieters Haarsma

Persoonsgegevens

FamilienaamHaarsma
VoornaamBregje
PatroniemPieters
Familierelatievrouw
Geboorte / doop03-09-1760, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1820
Vertrek
Overleden12-01-1822

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Block, de Philippus Marinus Dominicus hoofd 22-02-1847
Leeuwarden
Winkelier TW 19a 1876 1882 TN
54
Broekman Froukje vrouw 07-04-1850
Dokkum
TW 19a 1876 1882 TN
54
Block, de Alexander Johannes Joseph (Philippus) zoon 13-10-1875
Franeker
TW 19a 1876 1882 TN
54
Block, de Fetje (Philippus) dochter 03-10-1877
Franeker
1882 TN
54
Block, de Clara Johanna Maria (Philippus) dochter 15-03-1880
Franeker
1882 TN
54
Block, de Trijntje (Philippus) dochter 11-03-1882
Franeker
1882 TN
54
Schaafsma Leeuwkje (Hijlkes) geen 08-09-1850
Franeker
Dienstmeid EN 10 1879 18-05-1880 Leeuwarden
Dijkstra Grietje (Pieters) geen 01-07-1855
Beetgum
Dienstmeid Marssum 21-02-1879 21-06-1879 Marssum
Bouma Grietje (Wouters) geen 11-06-1859
Franeker
Dienstmeid Harlingen 22-06-1877 29-12-1878 EW
96
Tolsma Dieuwke geen 24-10-1863
Minnertsga
Dienstmeid Firdgum 01-07-1881 13-05-1882 Amsterdam
Kamminga Hendrik (Roelofs ) hoofd 23-12-1761
Franeker
Arbeider 1820 1828EN
17
Haarsma Bregje (Pieters) vrouw 03-09-1760
Franeker
1820 12-01-1822
Kamminga Petrus (Hendriks) zoon 22-01-1798
Franeker
1820 1828EN
17
Faber Sjoukje (Susanna) (Sjoerds ) vrouw 14-10-1769
Hidaard
14-10-1822 1828EN
17
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :