Botte Pieters Hoekstra

Persoonsgegevens

FamilienaamHoekstra
VoornaamBotte
PatroniemPieters
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop7-12-1679, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepKoopman/vroedsman
Herkomst1703
Vertrek
Overleden1761
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Hoekstra Botte (Pieters) hoofd 7-12-1679
Franeker
Koopman/vroedsman 1703 1761
Eisinga Eise (Jeltes) hoofd 21-02-1744
Dronrijp
Wolkammer TN 44 1821 27-08-1828, Franeker
i
Winsemius Saske Sjoerds vrouw 20-12-1680
Franeker
15-7-1703
Sikkema Trijntje (Eelkes) vrouw 21-2-1764
Visvliet
TN 44 1821 24-2-1835
Hoekstra Sjoerd zoon 29-12-1707
Franeker
Hoekstra Sjoerd zoon 25-11-1710
Franeker
1761 B
i
Hoekstra Trijntje dochter 27-3-1714
Franeker
Hoekstra Pieter zoon 21-4-1718
Franeker
Thanks!

Uw bijdrage betreft :