Botje Johannes

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamBotje
PatroniemJohannes
Familierelatiezuster
Geboorte / doop17-03-1692 , Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1748, Leeuwarden
Vertrek1751, TO 88
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Botje (Johannes) zuster 17-03-1692
Franeker
Leeuwarden 1748 1751TO
88
Aukje (Johannes) hoofd 12-10-1697
Franeker
Naaister Leeuwarden 1748 1751TO
88
Thanks!

Uw bijdrage betreft :