Booie Robijn

Persoonsgegevens

FamilienaamRobijn
VoornaamBooie
Patroniem
FamilierelatieKleindochter
Geboorte / doop08-09-1905, Sneek
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst12-01-1929, Schip
Vertrek17-03-1931, Froonacker 3
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Oostra Willem (Jochums) hoofd 11-02-1842
Dronrijp
Koemelker UB 5 22-07-1889 1890UB
8
Kuik Trijntje (Durks) vrouw 30-12-1844
Dongjum
UB 5 22-07-1889 1890UB
8
Veen, van der Booie hoofd 10-03-1858
Franeker
Turfschipper Schip 12-01-1929 17-03-1931Froonacker
3
Miedema Janke (Jans) vrouw 01-08-1858
Dongjum
Schip 12-01-1929 17-03-1931 Froonacker
3
Robijn Booie Kleindochter 08-09-1905
Sneek
Schip 12-01-1929 17-03-1931 Froonacker
3
Thanks!

Uw bijdrage betreft :