Betje Hilles

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamBetje
PatroniemHilles
Familierelatievrouw
Geboorte / doop09-10-1761 , Sexbierum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1797, TO 62
Vertrek1798, TN 106
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Betje (Hilles) vrouw 09-10-1761
Sexbierum
TO 62 1797 1798TN
106
Leeuwkema Joeke (Leeuwkes ) hoofd 20-11-1768
Franeker Rooms Katholiek
TO 62 1797 1798TN
106
Leeuwkema Sipkje Cipriana (Joekes ) dochter 2-01-1794
Franeker
TO 62 1797 1798TN
106
Leeuwkema Catharina (Joekes ) dochter 16-07-1796
Franeker
TO 62 1797 1798TN
106
Thanks!

Uw bijdrage betreft :