Beike Wijtzes van der Berg

Persoonsgegevens

FamilienaamBerg, van der
VoornaamBeike
PatroniemWijtzes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop24-12-1909, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst
Vertrek1911, TO 205
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Berg, van den Wijtze hoofd 27-12-1875
Koudum
Arbeider TO 84 01-06-1908 1911 TO
205
Alkema Antje vrouw 16-08-1881
Franeker
TO 84 01-06-1908 1911 TO
205
Berg, van den Sijtske (Wijtzes) dochter 03-11-1903
Franeker
TO 84 01-06-1908 1911 TO
205
Berg, van den Trijntje (Wijtzes) dochter 17-03-1905
Franeker
TO 84 01-06-1908 1911 TO
205
Berg, van der Beike (Wijtzes) dochter 24-12-1909
Franeker
1911 TO
205
Thanks!

Uw bijdrage betreft :